Altijd op de hoogte blijven!
Altijd op de hoogte van de laatste events
Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief met de laatste updates in je mailbox!

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Privacystatement Openluchttheater Hertme

Stichting Theater & Cultuur Hertme (vanaf hier Openluchttheater Hertme), gevestigd aan Hertmerweg 31 7626 LV Hertme, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Openluchttheater Hertme verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (Indien verstrekt)
 • Geslacht (Anoniem/onherleidbaar)
 • Geboortedatum (Indien verstrekt)
 • Adresgegevens (Indien verstrekt)
 • E-mailadres (Indien verstrekt)
 • IP-adres (Anoniem/onherleidbaar)
 • Locatiegegevens (Anoniem/onherleidbaar)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (Anoniem/onherleidbaar)
 • Internetbrowser en apparaat type (Anoniem/onherleidbaar)
 • Bankrekeningnummer (Indien verstrekt)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@openluchttheaterhertme.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Openluchttheater Hertme verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Openluchttheater Hertme analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van jouw gegevens kunnen wij bepaalde besluiten automatisch nemen, bijvoorbeeld het sturen van een herinneringsmail als je je niet hebt opgegeven voor een evenement als vrijwilliger. Een dergelijk besluit kan voor jou als gevolg hebben dat je een extra email ontvangt met informatie over het evenement waar je interesse in hebt getoond als vrijwilliger. Het is belangrijk dat wij zulke besluiten kunnen nemen zodat wij genoeg vrijwilligers hebben voor een evenement

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Openluchttheater Hertme bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Onbeperkt > Uit commercieel belang
Personalia > Onbeperkt > Uit commercieel belang
Adres > Onbeperkt > Uit commercieel belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Openluchttheater Hertme verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Openluchttheater Hertme blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Openluchttheater Hertme gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Openluchttheater Hertme gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Cookie(s)
Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Hotjar
Functie: Analytische cookie die websitegedrag analyseert
Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Google Ads
Functie: Tracking cookie die ingezet wordt voor remarketing doeleinden
Bewaartermijn: Maximaal 90 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Openluchttheater Hertme en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@openluchttheaterhertme.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Openluchttheater Hertme wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Openluchttheater Hertme neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@openluchttheaterhertme.nl

Contactgegevens

https://openluchttheaterhertme.nl
Hertmerweg 31
7626 LV Hertme
The Netherlands

Herman Hullegie is de Functionaris Gegevensbescherming van Openluchttheater Hertme. Hij/zij is te bereiken via voorzitter@openluchttheaterhertme.nl