Altijd op de hoogte blijven!
Altijd op de hoogte van de laatste events
Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief met de laatste updates in je mailbox!

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Huisregels

1. Huisregels

- Bij het betreden van het theater ga je akkoord met onderstaande huisregels.
- Aanwijzingen van personeel van het theater of daarvoor bevoegde personen met betrekking tot de huisregels moeten altijd strikt worden nagekomen.
- Bij het niet nakomen van de huisregels kan men uit het theater verwijderd worden.

Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie.


2. Toegangscontrole

- Je dient je altijd te kunnen legitimeren.
- Je kunt een geldig entreebewijs tonen.
- Ter bescherming van jouw eigen en andermans veiligheid kunnen bezoekers bij de entree gefouilleerd worden.

3. Wat mag niet mee naar binnen

- Het is niet toegestaan wapens of andere voorwerpen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, mee te nemen in het theater.
- Het gebruik van, of handelen in hard- en softdrugs is niet toegestaan.
- Huisdieren zijn niet toestaan, met uitzondering van hulphonden.
- Bij de Metropool Open Air concerten is het meebrengen van eigen consumpties niet toegestaan.

4. Alcohol

- In het theater wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel wordt om een ID gevraagd.
- Openbare dronkenschap en/of het duidelijk onder invloed zijn van andere verdovende middelen wordt niet getolereerd.

5. Roken

- Roken op de tribune is verboden. Als je wilt roken, kun je dit op de hiervoor aangewezen plekken te doen.
- Bij kindervoorstellingen is roken op het terrein niet toegestaan.

6. Ongewenst gedrag

- Iedere vorm van geweld, (seksueel) intimiderend-, beledigend-, bedreigend- en/of discriminerend gedrag wordt absoluut niet getolereerd en kan leiden tot onmiddellijke ontzegging van de toegang van het theater terrein.

7. Hinderlijk gedrag

- Zorg dat je minimaal 10 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig bent. Laatkomers kunnen niet altijd meer tot de voorstelling worden toegelaten. Restitutie van toegangsgeld is niet mogelijk.

- Bij “seated-voorstellingen” verzoeken wij u te blijven zitten tijdens de voorstelling, lopen is alleen toegestaan in uiterste noodzaak. Het halen van eten en drinken valt hier niet onder. Het onnodig lopen tijdens een optreden kan zorgen voor grote hinder voor zowel de artiesten als het publiek.

- Paraplu's en parasols zijn tijdens een evenement niet toegestaan Ze belemmeren het zicht voor jouw medebezoeker en zijn gevaarlijk op de tribune. Bij de meeste evenementen worden poncho's voor een redelijke prijs verkocht.

- Bij herhaaldelijk gedrag dat als hinderlijk, aanstootgevend of in strijd met het karakter van het evenement wordt ervaren, kan dit betekenen dat de verdere toegang tot het theater wordt ontzegd.

8. Cameratoezicht

- In ons theater hangen (video)camera’s voor toezicht. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

9. Beeld- en Geluidsopnames

- Professionele beeld- en geluidsopnames maken is alleen toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

- Iedereen die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en/of geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie kan dit materiaal publiceren ten behoeve van verschillende doeleinden.

10. Onvoorziene omstandigheden

- In het geval van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld bij extreem weer, behoudt het theater zich het recht voor om een evenement geheel of tijdelijk stil te leggen of anderszins aan te passen om de veiligheid van onze bezoekers, de artiesten en onze medewerkers te waarborgen. De afweging deze maatregelen te nemen ligt te allen tijde bij het theater. In het geval deze beslissing wordt genomen is restitutie of anderszins compensatie van toegangsgelden niet mogelijk.

11. Netjes houden van omgeving

- Wij houden graag de omgeving van het theater schoon. Wij verzoeken je daarom geen zaken zoals flessen, glaswerk, lege blikjes of ander afval mee naar buiten het theater terrein te nemen.

De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers binnen of buiten het theater kunnen ondervinden. Betreden is geheel op eigen risico.