Staying informed?

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Huisregels_oud copy

De regels hieronder gelden in het algemeen voor het theater, deze kunnen afwijken per evenement. Kijk daarvoor op de desbetreffende site van het evenement.

-Onze eigendommen
U mag eigendommen van ons theater niet mee naar buiten nemen, bij diefstal doen wij altijd aangifte bij de politie. Dat geldt ook voor flessen, glaswerk en lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing.

-Volg aanwijzingen van het personeel op
Wij doen er alles aan om een bezoek aan ons theater voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van onze medewerk(st)ers zijn hierop gericht, u dient deze dan ook op te volgen. Als u onze huisregels overtreedt, kunnen wij u (direct) de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie.

-Zorg dat u op tijd bent
Zorg dat u minimaal 10 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig bent i.v.m. placering. Laatkomers kunnen niet meer tot de voorstelling worden toegelaten. Vaak kunt u na de pauze alsnog op de tribune plaatsnemen. Restitutie van toegangsgeld is niet mogelijk.

-Geen ongewenste intimiteiten, agressie of racisme
Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen, bedreiging en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd en kunnen leiden tot ontzegging van de toegang.

-Geen hinderlijk gedrag
Wie zich hinderlijk, aanstootgevend of in strijd met het karakter van het evenement gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering en mogelijk ontzegging van de toegang.

-Mobiele telefoons
U wordt verzocht uw mobiele telefoon en andere telecommunicatieapparatuur tijdens de voorstelling uit te schakelen. Ook het bekijken van het scherm tijdens voorstellingen en concerten is hinderlijk voor anderen.

-Huisdieren
Huisdieren zijn niet toestaan, met uitzondering van blinde geleide- en hulphonden

-Geen wapens
Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden. Treffen wij toch een wapen aan, dan waarschuwen we de politie en volgt ontzegging van de toegang.

-Eigen consumpties zijn toegestaan
U mag kleine hoeveelheden eten/drinken meenemen het terrein op

-Beeld- en geluidsopnames
Het maken van beeld- en geluidsopnames is niet toegestaan tenzij anders is overeengekomen met de organisatie. Geluidsapparatuur en (professionele) camera-, video- en fotoapparatuur is alleen toegestaan in overleg met de organisatie.

-Cameratoezicht
Op ons theater hangen (video)camera’s voor toezicht. Door ons theater te bezoeken, stemt u ermee in dat er opnamen gemaakt kunnen worden. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

-Paraplu's zijn tijdens een evenement niet toegestaan
Ze belemmeren het zicht voor uw medebezoeker en zijn gevaarlijk op de tribune. Op de meeste evenementen worden poncho's voor een redelijke prijs verkocht.

-Roken op de tribune is niet gewenst

-Toegangs-/leeftijdscontrole is mogelijk
Ter bescherming van uw en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren en / of uw tas(sen) controleren. Deze controle is dan verplicht. Daarnaast kunnen wij u vragen uw legitimatiebewijs te tonen. Beslissingen van een controleur zijn bindend.

-Verloren en gevonden voorwerpen
Als u een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij een medewerk(st)er in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor ons theater niet aansprakelijk stellen.

-Geen restitutie bij voortijdig stoppen concert/voorstelling
Wanneer een concert/voorstelling voortijdig wordt gestopt vanwege omstandigheden, heeft de bezoeker geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

-Niet lopen tijdens voorstellingen en concerten
U wordt tijdens voorstellingen verzocht om te blijven zitten, lopen is alleen toegestaan in uiterste noodzaak. Het halen van drinken en eten valt hier dus niet onder. Het onnodig lopen tijdens een voorstelling of concert kan zorgen voor grote hinder voor zowel de muzikanten/acteurs als het publiek. Het halen van eten en drinken kan vóór of ná een voorstelling of in de eventueel aanwezige pauze. (notitie: dit geldt alleen voor evenementen waarbij stilte wordt geacht en geluid hinderlijk is. Het geldt dus niet voor concerten van bijvoorbeeld Metropool Open Air en Afrika Festival).