Spookhuis

Verplaatsing Spookhuis van start

Na een twee jaar durend proces met onder andere de gemeente Borne, de provincie Overijssel en het bisdom Utrecht is op woensdag 17 januari een start gemaakt met de verplaatsing van het Spookhuis. Een team van Bolink Milieu Techniek is begonnen met asbestsanering en het verwijderen van dakpannen. Deze eerste stappen moeten gezet worden, voordat het echte verplaatsen van het uit de 16e eeuw daterende monument begint.

Spookhuis vroeger
Spookhuis vroeger

Op het moment dat de omgevingsvergunning wordt verleend, kan een gespecialiseerd aannemingsbedrijf beginnen met de verplaatsing en herbouw. Een ingrijpende klus, want het spookhuis – dat vroeger onder andere dienst deed als schuilkerk - zal steen voor steen verplaatst moeten worden. De nieuwe locatie bevindt zich in de buurt van de vijver en de kleedkamers van het Openluchttheater. Hiervoor is met toestemming van het bisdom, een deel van de grond door Stichting Theater & Cultuur Hertme gekocht van de Stephanusparochie.

Het rijksmonument ’t Oude Groothuijs, zoals het Spookhuis eigenlijk heet, is de laatste jaren sterk in verval geraakt. Het Spookhuis heeft vroeger (rond 1615) gediend als schuilkerk voor de katholieken, omdat de gereformeerde kerk een sterk dominante positie had, waardoor katholieken niet meer in het openbaar hun geloof mochten belijden. De enige manier om voor niet-gereformeerden hun geloof uit te oefenen was dus in beslotenheid. Het Spookhuis dankt zijn naam aan de ‘witte wieven’ die destijds pottenkijkers en indringers op afstand probeerden te houden door ze angst aan te jagen en zich te verkleden als spook.

Spookhuis verval
Huidig Spookhuis zwaar in verval aan de Lodiek Landen te Hertme

De verplaatsing van het Spookhuis zal in het laatste kwartaal van 2018 worden voltooid, waarna het kan worden ingericht. Het Spookhuis zal straks verschillende functies krijgen. Het theater is voornemens om er onder meer exposities, kleinschalige concerten en optredens te laten plaatsvinden. Daarnaast is het gebouw straks geschikt om als kleedkamer voor artiesten te fungeren, maar ook verenigingen uit Hertme kunnen gebruik maken van het Spookhuis.

 Toekomstbeeld van het te verplaatsen Spookhuis
Toekomstbeeld van het te verplaatsen spookhuis

Voor het verplaatsen van het Spookhuis is een speciale werkgroep opgericht die kosten nog moeite gespaard hebben om dit monument voor Hertme te kunnen behouden. Deze werkgroep bestaat onder andere uit Henk Veurman (voorzitter), Herman Hullegie (algemeen lid en voorzitter Stichting Theater & Cultuur Hertme), John Pisano (ontwerp interieur), Herman Schabbink (terrein beheerder), John Mentink (financiën) en Theo Blenke (bouwkundige).